Samarbeid mellom organisasjoner

 SAFO ønsker flere organisasjoner med i arbeidet om et samfunn for alle

]SAFO er en paraplyorganisasjon med tre markante organisasjoner. Som paraply er vi små, men hver organisasjon er store på sine kompetanseområder.

Det som forener SAFO er visjonen om et samfunn med likestilling og likeverd, der personer med funksjonsnedsettelser har rett til å delta i samfunnet som andre.

Vi er ikke i mål, og ønsker flere med i samarbeidet. Kanskje din organisasjon er aktuell samarbeidspartner i SAFO?