Søk

Arrangementdetaljer


Dagsmøte på Park Inn Gardermoen fra 10.00 – 16.00 Deltakere er SAFOs representanteri:

Helse- og omsorgsdepartementets kontaktutvalg

Helsedirektoratets brukerutvalg

Helsetilsynet

Pasientreiser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Representanter i de regionale brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten

Koordinatorer i SAFO-regionene