Søk

Arrangementdetaljer

  • Date:

Velkommen til årets SAFO-konferanse!

I år er konferansen to-delt. Søndag 14. april er en intern SAFO-dag. Dagen skal handle om hvordan vi kan påvirke politisk om CRPD lokalt i kommunene.

Dag to blir en større konferanse der vi inviterer eksterne deltagere også.

Dere må melde dere på begge konferansene, det er to forskjellige påmeldingsskjemaer.

Dag en Intern konferanse for SAFO-representanter

Meld deg på til dag to her : Konferanse om universell utforming og aldersvennlig samfunn.