Søk

Arrangementdetaljer


Egen invitasjon til målgruppen. SAFO-representanter innenfor helsetjenesten i departement, direktorat, nasjonale tjenester og regionale brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten.