Søk

Arrangementdetaljer

  • Date:

Bufdir skal markere FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne ved å arrangere en fagkonferanse. Formålet er økt bevisstgjøring i hele samfunnet og å fremme respekt for rettighetene og verdigheten til personer med nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er derfor bred: alle som jobber for at personer med nedsatt funksjonsevne skal bli inkludert på likeverdig måte i samfunnet.

Konferansier: fung. avdelingsdirektør Bjørn Lescher-Nuland

09.00-09.15 Innledning til FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne– statsråd Solveig Horne

09.15-09.25 Innramming av dagen – direktør Mari Trommald

09:25-09:40 Kunstnerisk innslag – Ingrid Haukland fra X-factor

09:40-1030 Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne ved seniorforsker Terje Olsen, Nordlandsforskning (ca. 30 min og 15 min til spørsmål)

1030 – 1100 Pause

11.00-11.30 Likestillings- og diskrimineringsombudet

11.30-12.00 Stopp hatprat-kampanjen, kampanjerådgiver Eirik Rise

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 advokat Jon Wessel – Aas og Manglerud politistasjon

14.00 – 14.15 Pause

14.15-14.30 Kunstnerisk innslag, Isabel Engan (Unge funksjonshemmede)

14.30-15.15 Opplevelser/historier (hatefulle ytringer, vold)

Samtalen ledes av språkforsker Anne Birgitta Nilsen, HiOA

15.15-15.30 Avslutning – fung. avdelingsdirektør Bjørn Lescher-Nuland