Arrangementdetaljer

  • Date:

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?

Tid:
04 desember 2017 09:00 – 15:00
Sted:
Thon Hotel Opera, Oslo

Markering av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 Les mer om konferansen på denne lenken: https://bufdir.no/arrangementer/Gode_skole__og_utdanningslop_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne__er_det_mulig_a_fa_til/