Arrangementer

Velkommen til årets SAFO-konferanse! I år er konferansen to-delt. Dag 1 søndag 14. april skal vi samles som før og diskutere interne saker. Dag to blir en større konferanse der vi inviterer eksterne deltagere også. Dere må melde dere på begge konferansene, det er to forskjellige påmeldingsskjemaer. Dag en Intern konferanse for SAFO-representanter Dag to: […]

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner – SAFO og Pensjonistforbundet arrangerer mandag, den 15. april en felles konferanse med fokus på aldersvennlig samfunn og universell utforming i kommunal planlegging.
Konferansen vil særlig fokusere på bovennlige miljø og behovet for universelt utformede boliger og omgivelser. Universell utforming av våre grunnskoler, vil også være et hovedtema.
Vår konferanse vil ha folkevalgte og ansatte i kommunene som hovedmålgruppe, i tillegg til at vi også inviterer personer i vår medlemsmasse til å delta.