Pensjonistforbundet og SAFOs felles krav til trygdeoppgjøret 2023.Endelig versjon_