Felles høringsuttalelse fra en sammenslutning av arbeidstaker og interesseorganisasjoner 2021