Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.

Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.

Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.

Trestatue av Olaf Frøiland og Halvdan Larsen i ett av husene på Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Illustrasjonsfoto av Roy-Morten Østerbøl.