Stortingsflertallet varsler rettighetsfesting av BPA

Stortingsflertallet varsler rettighetsfesting av BPA