Nye nettsider om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne

Nye nettsider om levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne