Sanna vitnemål.

Bilde fra filmen der Sanna får utdelt vitnemålet sammen med de andre elevene i klassen.

Bilde fra filmen der Sanna får utdelt vitnemålet sammen med de andre elevene i klassen.