20211012-Innspill til Regjeringsplattform – for nettsider