Trygdeoppgjøret

Demonstrasjon utenfor Stortinget

Demonstrasjon utenfor Stortinget