Krav fra Pensjonistforbundet,SAKO og SAFO til trygdeoppgjøret 2022