Sverre Bergenholdt Brukermedvirkning – innflytelse SAFOkonferanse 28.1.-23