SAFO i møte med Kommunal- og Regionaldepartementet angående IA-avtalen.

SAFO i møte med Kommunal- og Regionaldepartementet angående IA-avtalen.