20220608-Barnebrille – innspill etter StøreRegjeringens endringsforslag