SAFO skal nå møte Barne- og likestillingsdepartementet jevnlig framover i dette arbeidet. SAFOs utgangspunkt er at vi må FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne må realiseres. (Link opp CRPD)

SAFO skal nå møte Barne- og likestillingsdepartementet jevnlig framover i dette arbeidet. SAFOs utgangspunkt er at vi må FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne må realiseres. (Link opp CRPD)

Minister Linda Hofstad helleland

Minister Linda Hofstad helleland