Vedtekter SAFO Trøndelag – Sist endret 3. mai 2018