Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå om viktigheten av arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå om viktigheten av arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne