Midtlyng-utvalget utelot viktige forhold i utredningen

Midtlyng-utvalget utelot viktige forhold i utredningen