Mennesker med utviklingshemning har rett til å bo der de vil!

Mennesker med utviklingshemning har rett til å bo der de vil!

Kommjobb for SMK ved Arvid Samland