Markering for rettighetsfesting av BPA.

Markering for rettighetsfesting av BPA.