LDO får nye arbeidsoppgaver.

LDO får nye arbeidsoppgaver.