Kunnskapsdepartementet legger frem stortingsmeldingen læring og fellesskap.

Kunnskapsdepartementet legger frem stortingsmeldingen læring og fellesskap.