Invitasjon til lanseringsseminar av rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig».

Invitasjon til lanseringsseminar av rapporten «Kommunal praksis og personer med utviklingshemming. Policy på områdene sysselsetting og bolig».