Innspill fra SAFO til Likeverds- og Mangfoldsutvalget.