20211026-Innspill til Likeverds- og Mangfoldsutvalget fra SAFO