«Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene» – ny rapport

«Fremstillingen av personer med nedsatt funksjonsevne i mediene» – ny rapport