Ingen endringer i tolkefinansieringen

Ingen endringer i tolkefinansieringen