Ingen ekstra bevilgninger til universell utforming i revidert nasjonalbudsjett.

Ingen ekstra bevilgninger til universell utforming i revidert nasjonalbudsjett.