Helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet utgir i fellesskap veileder i habilitering av barn, ungdom og unge voksne

Helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet utgir i fellesskap veileder i habilitering av barn, ungdom og unge voksne