Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sender NFUs bok ”Veien fram til egen bolig” til alle landets kommuner.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sender NFUs bok ”Veien fram til egen bolig” til alle landets kommuner.