Forslag til ny helse- og sosialtjenestelov lagt fram

Forslag til ny helse- og sosialtjenestelov lagt fram