FN konvensjonen ratifiseres

FN konvensjonen ratifiseres