FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på norsk!

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på norsk!