Livestreaming av fagkonferanse: FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Livestreaming av fagkonferanse: FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne