Få kompetansen og ressursene på spesialundervisning ut til eleven i bostedskolen.

Få kompetansen og ressursene på spesialundervisning ut til eleven i bostedskolen.