EU kommisjonen med egen trainee-ordning for personer med nedsatt funksjonsevne.

EU kommisjonen med egen trainee-ordning for personer med nedsatt funksjonsevne.