Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?