Author - Vigdis Endal

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 er lagt fram, og nå begynner forhandlingene i Stortinget. Norges Handikapforbund reagerer sterkt på at Regjeringen igjen vil jobbe for å overføre ansvar for hjelpemidler til kommunene.

Norges Handikapforbund sin reaksjon på saken kan du lese på denne linken.

Reaksjoner overfor våre målgrupper kommer også fra andre enn fra funksjonshemmedes […]

Det koster å ha funksjonsnedsettelse

Er det greit at funksjonshemmede selv må betale store summer for å kunne ivareta basale behov knyttet til helse? Er kompensasjonsordningene for dårlige?

NHF har publisert rapporten “Hva koster det å være funksjonshemmet?” Rapport beskriver konkret hvilke konsekvenser flere politiske endringer har hatt for funksjonshemmedes økonomi.

-Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, […]

Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Den årlige rundebordskonferansen med Regjeringen  var 14.juni, og vi fikk nyheten om at det skal lages en strategiplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. SAFO er glad for at det nå settes i gang arbeid for å sikre helhet i politikken på området.

Foto: Ivar Kvistum

SAFO hadde på forhånd gitt innspill til […]

Bilde av Anniken Hauglie

SAFO skrev ikke under trygdeoppgjøret

Grunnbeløpet øker med 1058 kroner fra 1. mai 2017. Men prisen på varer og tjenester øker mer.

SAFO protesterte sammen med Pensjonistforbundet og FFO mot at Regjeringen igjen ville gi mindre kjøpekraft til pensjonistene. Det var Arne Lein, NHF og Jon Thorvik, FNDB som var SAFOs delegasjon i trygdeforhandlingene.

Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi er […]

Byggekravforslag – mindre inkludering

Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund (NHF) mener forslaget er et skritt i helt feil retning. Forslaget er nå på høring med frist 10. februar. Den nye forskriften betegnes TEK 17.

NHF skriver hva forslaget innebærer på sine hjemmesider:
Trangere rom og brattere ramper
Regjeringen ønsker […]

Viktig seier for Norges døvblinde

Døvblinde har siden 2012 fått avslag på tolk-ledsager til en rekke aktiviteter. I statsbudsjettet for 2017 varsler Arbeids- og sosialdepartementet en gledelig endring som igjen kan gi mulighet til et liv uten isolasjon. Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) har siden innstrammingen kom i 2012, jobbet aktivt med denne saken. Døvblindes […]

Lovbrudd i skolen

Fylkesmannen i Rogaland har avdekket ulovlig bruk av makt og tvang ved Grannes skole i Sola kommune. Driften av ressurssenteret er heller ikke i tråd med lovverket.

NFU har lest tilsynsrapporten og skriver:

“Den ulovlige tvangsbruk ved ressurssenteret er utvilsomt det mest alvorlige. Imidlertid er den foreløpige tilsynsrapporten spekket med påviste ulovligheter og uklarheter. Tilsynsrapporten […]

Torill Vagstad

Fylkesleder i NFU er frikjent

Toril Vagstad og hennes mann er frikjent fra straff for å ha latt en kvinne med utviklingshemming bo hos seg en periode. Straffesaken gikk for Sør-Østedal tingrett.

Foto: Bitten Munthe-Kaas

Ei ung kvinne med lett utviklingshemning ønsket ikke å dra tilbake til bofellesskapet hvor hun var blitt bosatt. Hun ba om […]