Author - Vigdis Endal

FN-logo

FN kritiserer Norge

Norge er for første gang hørt av FN i hvordan myndighetene oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter. Norge får kritikk på mange punkter, og nå er det en jobb som må gjøres.

Norge får blant annet kritikk for ikke å ha tatt FN-konvensjonen inn i norsk lov, og lage en klar handlingsplan, med […]

FN-logo

Norge ble hørt i Geneve

25. og 26.mars var norske myndigheter i Geneve og svarte på spørsmål fra FN om hvordan funksjonshemmedes rettigheter blir realisert i Norge. Norge møtte en godt forberedt og tydelig komite for FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du kan se opptak fra høringen på denne lenken. 

CRPD-komiteen vil tidlig […]

Bilde av Linda Hofstad Helleland

Regjeringens strategi for likestilling

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland lanserte i dag regjeringens strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAFOs første reaksjoner til strategien er avmålt.

Allerede i regjeringserklæringen lovet regjeringen å komme med en strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien har en tiårshorisont. Med utgangspunkt i strategien skal det […]

Funksjonshemmede ut av IA-avtalen

Den nye IA-avtalen er nå underskrevet og delmålet om å få flere funksjonshemmede inn i arbeid er tatt ut av avtalen.

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

IA-avtalen har hittil ikke klart å få øke arbeidsdeltakelsen for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det naturlige valget ville da være å sette spesielt fokus på dette punktet, og […]

Bilde av jente som holder et stort rødt høstblad foran øye og munn.

Retten til inkluderende utdanning

FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.

FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har en egen artikkel om utdanning. FN-komitéen som overvåker at vi overholder CRPD, utdypet i 2016 artikkel 24 om […]

Person med utstrakte armer

Fakta om likestilling

Hva legger vi i ordet likestilling? Hva bidrar til likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelse? Hvem har ansvaret? Og hvordan står det til med likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Bilde: Rawpixel på Unsplash.
SAFO har laget et fakta-ark som tar for seg disse spørsmålene, og gir korte og presise svar.

Last ned […]

Bufdirlogo

FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne ved å arrangere en halvdagskonferanse om arbeid og arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen finner sted på Thon hotel Opera mandag 3. desember 2018 fra kl.09.00–11.30.
Det serveres gratis lunsj fra kl. 11.30 til 12.30.
Vi ber om […]

FN-logo

FN-komiteens spørsmål til Norge

Norge skal våren 2019 høres i FN om etterlevelsen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Spørsmålene som stilles til norske myndigheter er nå klar fra komiteen.

Les NFUs kommentar til spørsmålene fra CRPD-komiteen.

Her er lenke til spørsmålene fra CRPD-komiteen til Norge. Spørsmålene finnes bare på engelsk.

 

Dame viser liten døvblind gutt en blomst

Global rapport om døvblindhet

For første gang er det blitt laget en global rapport om døvblindhet for å dokumentere situasjonen og rettighetene for døvblinde. Formålet er å identifisere hva som må gjøres for å styrke arbeidet for demokrati, menneskerettigheter og likestilling, der døvblinde er inkludert. Rapportens målgruppe er både myndigheter og det sivile […]