Author - Vigdis Endal

Digitalt grunnkurs for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

SAFO har deltatt i utarbeidelsen av et digitalt grunnkurs for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor finner du lenke til kurset og kan teste det. Alle kommentarer SAFO-representanter har til nettkurset kan sendes sentralt på post@safo.no.

Kurset er lansert i disse dager, og slik beskriver prosjektleder kurset:

Det er utarbeidet et nettkurs etter […]

Tove Linnea Brandvig i BPA-utvalg

Fredag 20.september ble det satt ned et offentlig utvalg om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Regjeringen vil styrke ordningen som ble lovfestet i 2015, setter ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre.

Tove Linnea Brandvig […]

Fiktiv rettssak 8.november

Mange personer med utviklingshemming under vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne problematikken ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede arbeider for å forandre den urett som mange utviklingshemmede er utsatt for når de blir fratatt samtykkekompetanse. Nå inviterer NFU til fagkonferanse, […]

Dame på kontor, som ser på mobiltelefonen.

Traineestillinger for søkere med funksjonsnedsettelse

Staten har et traineeprogram for mennesker med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. 43 stillinger er ledige over hele landet. Programmet skal gi mer mangfold og inkludering i statlig rekrutteringspolitikk.

– Jeg er stolt over at vi denne gangen har rekordmange stillinger. Staten vil gå foran som et godt forbilde, sier […]

FN-logo

FN kritiserer Norge

Norge er for første gang hørt av FN i hvordan myndighetene oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter. Norge får kritikk på mange punkter, og nå er det en jobb som må gjøres.

Norge får blant annet kritikk for ikke å ha tatt FN-konvensjonen inn i norsk lov, og lage en klar handlingsplan, med […]

FN-logo

Norge ble hørt i Geneve

25. og 26.mars var norske myndigheter i Geneve og svarte på spørsmål fra FN om hvordan funksjonshemmedes rettigheter blir realisert i Norge. Norge møtte en godt forberedt og tydelig komite for FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du kan se opptak fra høringen på denne lenken. 

CRPD-komiteen vil tidlig […]

Bilde av Linda Hofstad Helleland

Regjeringens strategi for likestilling

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland lanserte i dag regjeringens strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAFOs første reaksjoner til strategien er avmålt.

Allerede i regjeringserklæringen lovet regjeringen å komme med en strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien har en tiårshorisont. Med utgangspunkt i strategien skal det […]

Funksjonshemmede ut av IA-avtalen

Den nye IA-avtalen er nå underskrevet og delmålet om å få flere funksjonshemmede inn i arbeid er tatt ut av avtalen.

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

IA-avtalen har hittil ikke klart å få øke arbeidsdeltakelsen for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det naturlige valget ville da være å sette spesielt fokus på dette punktet, og […]

Bilde av jente som holder et stort rødt høstblad foran øye og munn.

Retten til inkluderende utdanning

FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utdypet retten til inkluderende utdanning. Nå kan du lese denne på norsk.

FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) har en egen artikkel om utdanning. FN-komitéen som overvåker at vi overholder CRPD, utdypet i 2016 artikkel 24 om […]