Author - Vigdis Endal

Prioriteringer under Covid19

Helsedirektoratet utarbeider i disse dager føringer for prioritering av helsehjelp under koronapanemien. SAFO har gitt høringsuttalelse som vi gjengir her.

Stor innsats i organisasjonene

SAFOs meldemsorganisasjoner er med på dugnaden for å hindre smittespredning av koronaviruset. Organisasjonene gjør i tillegg en viktig beredskapsinnsats for medlemmer og myndigheter.
Photo by CDC on Unsplash
 
Konsekvenser for medlemmene
I en krisetid blir de som vanligvis er utsatt, enda mer utsatt. Ikke minst har vi sett det den siste uka. Mange av organisasjonenes […]

Krever plan for full inkludering

I brev til Kunnskapsdepartementet oppfordrer SAFO på det sterkeste å lage en plan for et skolesystem som kan inkludere alle barn og unge, også de med store funksjonsnedsettelser. “Det blir verken likestilling i skolen eller en inkluderende skole ved å kutte 200 millioner kroner til Statpeds tilbud til utviklingshemmede […]

Gruppearbeid

SAFO-konferansen 2020

FNs bærekraftsmål var den røde tråden da SAFO-konferansen 2020 ble gjennomført. Målene gjelder oss, og det er viktig at vi kjenner og arbeider med målene.

Derfor brukte vi konferansen både til å høre om og lese om bærekraftsmsålene. Sjekk innom konferansesiden vår, og få med informasjon både om målene, kommunale […]

Skole-illustrasjonsbilde

Handlingsplanen innfrir ikke

I snart ett år har regjeringen jobbet med en handlingsplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Planen, som ble lansert i dag, skulle lansere tiltak for å sikre likestilling av denne gruppen og hvordan de kan realisere sin egen strategi – målet om «Et samfunn for alle».

Behovet for innsats […]

Se den fiktive rettssaken der Karl saksøker staten

Karl har en utviklingshemming og er blitt satt under vergemål. Han ønsker en annen verge enn vergen som fylkesmannen har utpekt. For å vinne frem med sin vilje, går Karl til sak mot staten.

Norsk Forbund for Utviklingshemming arrangerte fredag 8.november en fiktiv rettssak – som viser noe om rettssituasjonen […]

Bufdirlogo

Veileder for kommunale råd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en veileder om kommunale råd på sin nettside. Veilederen er en oversiktlig og en god presentasjon av oppgavene i et kommunalt råd.

Veilederen forteller om hensikten med kommunale råd, hvilket regelverk som gjelder og gir råd til både rådsrepresentantene, sekretærene og administrasjonen i kommunen.

Sjekk […]

Detaljbilde ung jente ser i kamera

Statsbudsjett 2020: SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede ber om menneskerettighetsfokus

Statsbudsjettet er et middel for å sikre Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Nå har SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede skrevet brev til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, der de ber om at Funksjonshemmedekonvensjonen blir vektlagt i statsbudsjettarbeidet. Konvensjonen er relevant for de fleste stortingskomiteer.

Organisasjonene skriver:

I […]

Digitalt grunnkurs for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

SAFO har deltatt i utarbeidelsen av et digitalt grunnkurs for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor finner du lenke til kurset og kan teste det. Alle kommentarer SAFO-representanter har til nettkurset kan sendes sentralt på post@safo.no.

Kurset er lansert i disse dager, og slik beskriver prosjektleder kurset:

Det er utarbeidet et nettkurs etter […]

Tove Linnea Brandvig i BPA-utvalg

Fredag 20.september ble det satt ned et offentlig utvalg om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Regjeringen vil styrke ordningen som ble lovfestet i 2015, setter ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre.

Tove Linnea Brandvig […]