Author - siteman1099

Et godt liv i egen bolig

Å velge hvor man vil bo eller hvem man skal bo med er ikke en selvfølge for alle. I SAFOs nye brosjyre ”Et godt liv i egen bolig” møter du tre unge voksne med ulike utfordringer som alle bor slik de ønsker. Silje, Tormod og Tine har i samarbeid […]

SAFO konferansen 2015

Kommunereformen var hovedtema for årets SAFO-konferanse. I tillegg hadde vi oppe både SAFOs plattform for brukermedvirkning, kommunale råd og framtidig SAFO-samarbeid.

Delta i Statpeds brukerundersøkelse 2015

Har du fått en tjeneste fra Statped i løpet av de siste tolv månedene? Eller er du forelder til noen under 18 år som har fått det i samme tidsrom? Da håper vi at du vil dele erfaringene dine med oss.

Abloom filmfestival 2015

Abloom filmfestival arrangeres nå for 4. år på rad. Tema i år er: Tabuer – dine, mine og våre! Sammen kan vi bryte de ned!

Abloom filmfestival er en mangfoldig filmfestival om og for barn og unge som har nedsatt funksjonsevne. Festivalen fikk Oslo bys kunstnerpris for 2014.

I det lange løp

I det lange løp. En undersøkelse om lang tids omsorg i familier med barn med utviklingshemning.

Muligheter for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Etter påtrykk fra brukerorganisasjoner og fagmiljøer i lang tid, ble ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år iverksatt 1. juli 2014. Ordningen er rammefinansiert med en rammebevilgning på 55 millioner kroner per år. Potten for 2014 ble langt fra brukt opp, og de foreløpige tallene for 2015 viser […]

Nektet å signere protokoll for trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet, FFO, SAFO og Landslaget for offentlige pensjonister nektet å signere protokollen ved årets trygdeoppgjør. Organisasjonene gjør det i protest mot at alderspensjonistene taper kjøpekraft.

Politisk mesterkamp i Bergen

Mesterkampen presenteres av FFOs avdelinger for Hordaland og Bergen, SAFO Vest og NHF Sør-Vest. Tema for debatten er BPA, rehabilitering, utdanning og rett til arbeid.