Author - Janne Skei

Se den fiktive rettssaken der Karl saksøker staten

Karl har en utviklingshemming og er blitt satt under vergemål. Han ønsker en annen verge enn vergen som fylkesmannen har utpekt. For å vinne frem med sin vilje, går Karl til sak mot staten.

Norsk Forbund for Utviklingshemming arrangerte fredag 8.november en fiktiv rettssak – som viser noe om rettssituasjonen […]

Bufdirlogo

Veileder for kommunale råd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en veileder om kommunale råd på sin nettside. Veilederen er en oversiktlig og en god presentasjon av oppgavene i et kommunalt råd.

Veilederen forteller om hensikten med kommunale råd, hvilket regelverk som gjelder og gir råd til både rådsrepresentantene, sekretærene og administrasjonen i kommunen.

Sjekk […]

Detaljbilde ung jente ser i kamera

Statsbudsjett 2020: SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede ber om menneskerettighetsfokus

Statsbudsjettet er et middel for å sikre Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Nå har SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede skrevet brev til alle de parlamentariske lederne på Stortinget, der de ber om at Funksjonshemmedekonvensjonen blir vektlagt i statsbudsjettarbeidet. Konvensjonen er relevant for de fleste stortingskomiteer.

Organisasjonene skriver:

I […]

Digitalt grunnkurs for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

SAFO har deltatt i utarbeidelsen av et digitalt grunnkurs for brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten. Nedenfor finner du lenke til kurset og kan teste det. Alle kommentarer SAFO-representanter har til nettkurset kan sendes sentralt på post@safo.no.

Kurset er lansert i disse dager, og slik beskriver prosjektleder kurset:

Det er utarbeidet et nettkurs etter […]

Tove Linnea Brandvig i BPA-utvalg

Fredag 20.september ble det satt ned et offentlig utvalg om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Regjeringen vil styrke ordningen som ble lovfestet i 2015, setter ned et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer. Målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre.

Tove Linnea Brandvig […]

Fiktiv rettssak 8.november

Mange personer med utviklingshemming under vergemål opplever å bli fratatt sin samtykkekompetanse. Denne problematikken ønsker NFU å belyse ved å arrangere en fiktiv rettssak.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede arbeider for å forandre den urett som mange utviklingshemmede er utsatt for når de blir fratatt samtykkekompetanse. Nå inviterer NFU til fagkonferanse, […]

Dame på kontor, som ser på mobiltelefonen.

Traineestillinger for søkere med funksjonsnedsettelse

Staten har et traineeprogram for mennesker med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. 43 stillinger er ledige over hele landet. Programmet skal gi mer mangfold og inkludering i statlig rekrutteringspolitikk.

– Jeg er stolt over at vi denne gangen har rekordmange stillinger. Staten vil gå foran som et godt forbilde, sier […]

FN-logo

FN kritiserer Norge

Norge er for første gang hørt av FN i hvordan myndighetene oppfyller funksjonshemmedes menneskerettigheter. Norge får kritikk på mange punkter, og nå er det en jobb som må gjøres.

Norge får blant annet kritikk for ikke å ha tatt FN-konvensjonen inn i norsk lov, og lage en klar handlingsplan, med […]

FN-logo

Norge ble hørt i Geneve

25. og 26.mars var norske myndigheter i Geneve og svarte på spørsmål fra FN om hvordan funksjonshemmedes rettigheter blir realisert i Norge. Norge møtte en godt forberedt og tydelig komite for FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Du kan se opptak fra høringen på denne lenken. 

CRPD-komiteen vil tidlig […]