Psykisk utv.hemming – foresatte Vestnes 11.09.2019