SAFOs høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.docx