SAFO Høringsuttalelse på strategi for brukermedvirkning i NAV